Download het draaiboek

Organiseer een gezonde schoolmaaltijd

Lokaal, ecologisch en fair! Dat smaakt!

Op kamp met LEF!

Een schoolreis met LEF, dat hadden we nog niet gehad! Maar geen idee is te wild voor Muzische LeerThuis De Wonderfluit uit Gent. Het kampthema was Moeder Natuur en dus vonden de kookouders het maar logisch dat er lokaal, ecologisch en fair werd voor de 77 kinderen. Een groepje kooklustige …

Voor lokale besturen

Lokale besturen hebben een belangrijke rol in de schoolmaaltijd. Om de schoolmaaltijd een duurzaam LEF-karakter te geven zijn structurele maatregelen nodig vanuit het stadsbestuur. Denk bijvoorbeeld aan ruimtelijke planning met ruimte voor landbouw, het informeren en sensibiliseren van scholen rond lunch met LEF, investeren in de maaltijden om de kostprijs …