Download het draaiboek

Organiseer een gezonde schoolmaaltijd

Lokaal, ecologisch en fair! Dat smaakt!

Lokale besturen spelen een belangrijke rol in de schoolmaaltijd. Om de schoolmaaltijd een duurzaam LEF-karakter te geven zijn structurele maatregelen nodig vanuit het stadsbestuur. Denk bijvoorbeeld aan ruimtelijke planning met ruimte voor landbouw, het informeren en sensibiliseren van scholen rond lunch met LEF, investeren in de maaltijden om de kostprijs voor ouders te drukken, …
En deze investeringen lonen. Want schoolmaaltijden kunnen een oplossing bieden aan vele uitdagingen waar we op lokaal en bovenlokaal niveau mee geconfronteerd worden. Gezondere kinderen, minder vrachtverkeer, meer lokale tewerkstelling en een actievere lokale gemeenschap. Eén eenvoudige hefboom: lunch met LEF!

Lokale werkgelegenheid

Een voorbeeld: de stad Gent serveert iedere dag meer dan 5000 maaltijden op scholen en in kinderdagverblijven. Momenteel dragen die weinig bij aan de lokale economie en werkgelegenheid. De ingrediënten komen van eender waar, de maaltijden worden bereid in anonieme een fabriekskeuken.

Met het budget dat de stad jaarlijks besteedt aan schoolmaaltijden zouden 40 volwaardige en lokale jobs kunnen gecreëerd worden: 11 lokale boeren, 25 koks en 4 fietskoeriers voor het stedelijk net. Bovendien vinden zij meer arbeidsvoldoening vinden in het werken met verse ingrediënten voor en door de buurt.

Betrokkenheid van de gemeenschap

Lunch met LEF wil de muur tussen het klaslokaal en de refter breken. Duurzame voeding zit wel meer en meer ingebed in het leerplan, maar daar is in de refter niet veel van te zien. Kinderen leren over voedselkilometers, seizoensgroenten, gaan op bezoek bij een boer in de buurt, werken in de schoolmoestuin, … en vervolgens krijgen ze fabriekskost zonder gezicht.

De schoolmaaltijd krijgt daarentegen een verhaal als een lokale boer instaat voor de ingrediënten en als een lokale kok de maaltijd heeft bereid. Lunch met LEF verhoogt de betrokkenheid van kinderen, ouders, leerkrachten en directie door hen in contact te brengen met de boeren, koks, koeriers. Zo leren ze elkaars wensen en bezorgdheden kennen, en neemt iedereen een eigen plaats in in het lokale voedsel verhaal. De gemeente of stad wordt op deze manier een aangenamere plek om te wonen, werken en studeren.

Betere leerprestaties

Onderzoek in Denemarken en Engeland toont aan dat kinderen beter presteren en een betere leerhouding hebben in de klas als ze ‘s middags een verse en gezonde maaltijd krijgen. Goede schoolmaaltijden zijn dus een investering in de toekomst. Momenteel wordt er aan de Universiteit van Antwerpen een onderzoek gedaan naar de ‘social return on investment’ van lunch met LEF. Eerdere onderzoeken spreken van meer dan 4 euro kostenbesparing in onderwijs en gezondheidszorg voor de gemeenschap per geïnvesteerde euro in een goed schoolmaaltijd. Met meer investeringen in schoolmaaltijden kunnen we bovendien de kostprijs voor ouders drukken, wat dan weer de gelijke kansen tussen kinderen bevordert.

4 concrete stappen die een lokaal bestuur kan nemen om Lunch met Lef waar te maken:

  1. Het gesprek aangaan met de gemeentescholen om de betrokken partijen samen te brengen en na te gaan wat de mogelijkheden zijn
  2. Budget voorzien om de LEF schoolmaaltijden gratis of betaalbaar aan te bieden aan alle kinderen
  3. Grond in eigendom van gemeente inzetten om de ingrediënten voor Lunch met Lef te telen
  4. Een landbouwer in dienst nemen om de ingrediënten voor Lunch met Lef te telen

Smaakt dit naar meer? Neem zeker contact met ons op als u lunch met LEF in uw stad of gemeente wil realiseren!