Download het draaiboek

Organiseer een gezonde schoolmaaltijd

Lokaal, ecologisch en fair! Dat smaakt!

Gemeente met LEF

Lokale voedselstrategieën geven gemeentebesturen de mogelijkheid om zich in te spannen voor een lokale, ecologische en faire voedselvoorziening. Schoolmaaltijden, catering op gemeentelijke bijeenkomsten en ondersteuning van verenigingen zijn evidente thema’s voor zo’n lokale voedselstrategie. Maar steden en gemeenten hebben meer in handen.

Denk bijvoorbeeld aan ruimtelijke planning met ruimte voor landbouw, het informeren en sensibiliseren van scholen rond lunch met LEF, investeren in de maaltijden om de kostprijs voor ouders te drukken, …

De investeringen lonen. Want schoolmaaltijden kunnen bijdragen aan : gezondere kinderen, minder vrachtverkeer, meer lokale tewerkstelling en een actievere lokale gemeenschap. Eén eenvoudige hefboom: lunch met LEF!

6 concrete stappen

Hier lijsten we 6 concrete stappen op die een lokaal bestuur kan nemen om Lunch met LEF waar te maken:

  1. Inspireer gemeentescholen en verenigingen om aan de slag te gaan met lunch met LEF.
  2. Faciliteer een ontmoeting tussen lokale landbouwers, cateraars en burgers.
  3. Voorzie een budget om de LEF schoolmaaltijden, of LEF straatfeesten gratis of betaalbaar aan te bieden aan alle kinderen of specifieke doelgroepen.
  4. Zet grond in eigendom van gemeente in om de ingrediënten voor Lunch met LEF te telen.
  5. Neem een landbouwer in dienst om de ingrediënten voor Lunch met LEF te telen.
  6. Ontwikkel een lokale voedselstrategie die LEF-proof is.

Smaakt dit naar meer? Neem zeker contact met ons op als u lunch met LEF in uw stad of gemeente wil realiseren!