Download het draaiboek

Organiseer een gezonde schoolmaaltijd

Lokaal, ecologisch en fair! Dat smaakt!

Toekomst van ons voedsel en de planeet

De impact van de voedselvoorziening op het milieu is groot : klimaatopwarming, drastisch verlies van biodiversiteit, problemen met watervoorziening enz. Als we ons voedsel veilig willen stellen én de grenzen van de planeet  willen respecteren, zullen we ons anders moeten organiseren.

De ambitie van de landbouw moet zijn om ecologisch herstellend te werken. Dat kan door samen te werken met natuurlijke systemen in plaats van ze te proberen tegen te werken.

Meer  lokale werkgelegenheid

Het warm eten in de meeste scholen van Vlaanderen komen van grote cateraars. Sodexo en andere grootkeuken-multinationals bereiden de maaltijden in anonieme fabriekskeukens. De ingrediënten komen van eender waar. De grote cateraars dragen weinig bij aan de lokale economie. Ze gaan niet op zoek naar een lokale boer en automatiseren zoveel mogelijk het productieproces.

Een voorbeeld: de stad Gent serveert iedere dag meer dan 5000 maaltijden op scholen en in kinderdagverblijven. Met het budget dat de stad hier jaarlijks aan besteedt zouden 40 volwaardige en lokale jobs kunnen gecreëerd worden: 11 lokale boeren, 25 koks en 4 fietskoeriers voor het stedelijk net. Bovendien vinden zij meer arbeidsvoldoening in het werken met verse ingrediënten voor en door de buurt.

Voedsel in eigen handen

Een LEF-maaltijd krijgt een verhaal als een lokale boer instaat voor de ingrediënten en als een lokale kok de maaltijd heeft bereid. Lunch met LEF verhoogt de betrokkenheid van kinderen, ouders, leerkrachten en directie door hen in contact te brengen met de boeren, koks, koeriers. Zo leren ze elkaars wensen en bezorgdheden kennen, en neemt iedereen een eigen plaats in in het lokale voedsel verhaal. De gemeente of stad wordt op deze manier een aangenamere plek om te wonen, werken en studeren.

 

Educatief: Van de klas naar de refter

Lunch met LEF wil op scholen de muur tussen het klaslokaal en de refter openbreken. Duurzame voeding zit gelukkig meer en meer ingebed in het leerplan, maar daar is vandaag in de refter niet veel van te zien. Via LEF-maaltijden zetten leerlingen theorie om in de praktijk.

Kinderen leren op de schoolbanken over de voedselpiramide en seizoensgroenten. Ze gaan op bezoek bij een boer in de buurt of werken in de schoolmoestuin. Dan is het toch jammer dat ze vervolgens fabriekskost krijgen.

De link tussen de leerstof en praktijk moet duidelijker zijn, om onze kinderen vaardigheden en kennis bij te brengen voor in de échte wereld.

Betere leerprestaties en gezondheid

Onderzoek in Denemarken en Engeland toont aan dat kinderen beter presteren en een betere leerhouding hebben in de klas als ze ‘s middags een verse en gezonde maaltijd krijgen. Goede schoolmaaltijden zijn dus een investering in de toekomst.

Onderzoek spreekt van meer dan 4 euro kostenbesparing in onderwijs en gezondheidszorg voor de gemeenschap per geïnvesteerde euro in een goede schoolmaaltijd. Met meer investeringen in schoolmaaltijden kunnen we bovendien de kostprijs voor ouders drukken, wat dan weer de gelijke kansen tussen kinderen bevordert.

Maar niet alleen voor kinderen is een gezonde maaltijd van belang. Dankzij een gezonde voedingsstijl kan je welvaartsziekten zoals obesitas en suikerziekte vermijden. Wat je (niet) eet heeft ook een belangrijke impact op je mentale gezondheid. Maar daar blijft het niet bij. Door te kiezen voor biologische teelten vermijd je de vrijstelling van toxische stoffen in het leefmilieu.

En niet te vergeten…

… omdat een lunch met LEF lekker is! De ervaring spreekt voor zich: een lunch met LEF doet kinderen extra popelen voor de middagpauze. Zelfs de jeugd die haar tenen krult bij de gedachte aan groenten kunnen we aardig in de tuin leiden. Een vliegend slapijt, een ufo-conventie van tomaten… Met een snuifje creativiteit doen we iedereen watertanden!