Download het draaiboek

Organiseer een gezonde schoolmaaltijd

Lokaal, ecologisch en fair! Dat smaakt!

Wat is Lunch met LEF?

Lunch met LEF is een proces waarbij een school haar maaltijden voor één of meerdere keren volledig omgooit.
Kinderen halen vaak hun neus op voor het goedje op de borden die de schoolkantines uitrijden.
De sla laat zijn blaren vergeefs hangen, en de erwten bezwijken onder een bruine saus.

Wervel vzw gelooft dat dit anders kan. We gaan voor een korte keten met LEF.
Zoveel mogelijk mensen van de buurt worden betrokken.
De ingrediënten zijn niet alleen lokaal, maar ook van topkwaliteit en biologisch geteeld.
Bovendien krijgt de boer er een eerlijke prijs voor en maken we de maaltijd zo toegankelijk mogelijk.
Door kinderen te laten genieten van écht eten op school vestigen we een belangrijk fundament voor hun gezonde toekomst.